Chè đậu đen thạch trân châu

*****

Chè đậu đen thạch trân châu là sự kết hợp mới lạ. Chè đậu đen truyền thống, ngọt bùi, tốt cho sức khỏe thêm dẻo giòn của trân châu, mát mát của đá. Chè đậu đen thạch trân châu là món chè tráng miệng lạ và rất tốt

*****

35,000

SKU: WOO-ALBUM-1 Category: